BETALTERMINAL

BETALTERMINAL: Vi tillhandahåller alla i branchen förekommande terminaler. Du kan hyra eller köpa terminalerna utifrån vad som passar dig bäst. 

Inlösenavtal: När din kund betalar med kort behöver du lösa in beloppet för att föra över pengarna till ditt konto. För detta krävs ett inlösenavtal. Vi samarbetar med Elavon och Swedbank Pay.

Vi kan garantera Dig det bästa avtalet på marknaden, vilket gör att du kan spara tusentals kronor per månad. Många av våra kunder har minskat sina kostnader genom att välja våra inlösenavtal. Biznito är ett lokalt, Umeåbaserat, företag med flera års erfarenhet inom handel och restaurang. Det ger oss insikt och förståelse för de möjligheter och problem ditt företag står inför. Vi har därför noggrant valt ut leverantörer som svarar upp mot våra och era högt ställda krav. Vi är en komplett leverantör till såväl det lilla som det stora företaget vilket gör oss till den naturliga samarbetspartnern för dig och ditt företag. Vill du leasa/hyra dina produkter så samarbetar vi med Wasa Kredit som också det är ett Umeåbaserat företag

© Copyright 2024 Biznito
090-349 36 00
kontakta oss
kontakta oss