LARM

 

 

 

Amigo Larm:I många yrkesgrupper riskerar man att hamna i utsatta situationer. Det kan röra sig om våld, hot om våld eller rena olyckssituationer. Tillexempel en ensamarbetare som plötsligt hamnar i en utsatt situation, eller där man hamnar i ansträngda möten eller behöver lämna jobbiga besked. Amigos nya plattform för mobila larmsystem heter NOVA. NOVA 350 är ett driftsäkert och mobilt personlarm med GPS som lever upp till arbetsmiljöverkets högt ställda krav. Larmet är designat för att passa såväl personal inom hemtjänst och socialförvaltning som väktare och parkeringsvakter, eller hantverkare, mäklare, bud, chaufförer mfl. • Maximal användbarhet och lång drifttid. • Utvecklat för professionella användare. • Ett litet och smidigt larm som mäter 7,5 x 5 cm och endast väger 55 gram. • Larmets funktioner är anpassas efter användarnas önskemål.

Amigo Nexus Multi: Är ett av de främsta larmen på fastighetsmarknaden! Vårt nya innovativa multisensorlarm är ett tryggt och prisvärt larm för fastighetsbevakning som larmar automatiskt vid avvikande värden och möjliggör fjärrövervakning och ökad driftsäkerhet. Det finns många okända faktorer som kan skada din fastighet, de boende eller dina lagerprodukter. Om du t.ex. råkar ut för skadegörelse och en ruta krossas så aktiverar ljudet larmet och senare klimatlarmet när temperaturen förändras. Du kan dessutom lägga in automatisk vidarebefordring av larmet till väktare och glasmästare så de kan minimera skadan. 

 

© Copyright 2024 Biznito
090-349 36 00
kontakta oss
kontakta oss